Przedszkole Miejskie nr 234 w Łodzi

ul. Ziemowita 23, 92-413 Łódź, tel. (0-42) 670-99-94, 670-64-92


 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 


 

http://pm234.szkoly.lodz.pl